SEIS UkraineПочаток Показники Контакти

Україна приєднується до Протоколу ЄЕК ООН про РВПЗ

05.05.2016

Україна стала тридцять четвертою стороною яка приєдналася до Протоколу ЄЕК ООН про Регістри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань довкілля (Орхуська конвенція).

В Україні найближчим часом очікується створення національного Реєстру викидів та переносу забруднювачів (РВПЗ) і здійснення необхідних інституційних, правових та технічних заходів, закріплених в цьому документі.

РВПЗ можна охарактеризувати як національну екологічну базу даних або реєстр потенційно небезпечних хімічних речовин, що викидаються в атмосферній повітря, що скидаються у водні джерела і ґрунти і переносу цих речовин за кордон. РВПЗ дозволяє державним органам відслідковувати кожен викид і передачу небезпечної хімічної речовини протягом тривалого часу. Для політиків РВПЗ цікавий тим, що дозволить оцінити пріоритети і прийняти відповідні рішення для скорочення викидів потенційно небезпечних хімічних речовин. Крім того, ратифікація протоколу сприятиме здійсненню ряду цілей в галузі сталого розвитку, пов'язаних з раціональним використанням хімічних речовин і здоров'ям населення.

Важливим завданням Протоколу є розширення доступу громадськості до екологічної інформації, який ґрунтується на положеннях Орхуської конвенції про доступ до інформації.

unece.org

SOER 2015

Останні новини

11.12.2017

04.12.2017

13.10.2017

Facebook Twitter RSS 2.0 E-mail info@seis-ukraine.org
SEIS Ukraine