SEIS UkraineПочаток Показники Контакти

Створення SEIS в країнах-партнерах Східного сусідства

28.04.2016

Європейського агентства з навколишнього середовища представило узагальнену доповідь «Побудова Спільної системи екологічної інформації в країнах Східного сусідства: підсумки співпраці, 2010-2014». Доповідь розроблена спільно з представниками Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдови та України та була профінансований в рамках проекту ENPI-SEIS.

Доповідь містить огляд досягнень в країнах-партнерах Східного сусідства на шляху до створення Спільної системи екологічної інформації (SEIS). Як показав огляд, в країнах відбувається поступове зміцнення потенціалу в організації національних координаційних структур, розрахунку екологічних показників і модернізації інформаційних систем для поліпшення виробництва міжнародної звітності та спільного використання даних. В рамках першого етапу проекту робота була зосереджена на обраному переліку показників якості атмосферного повітря, зміни клімату, якості води, біорізноманіття та поводження з відходами.

Як зазначив виконавчий директор Європейського агентства з навколишнього середовища Ханс Брюнінкс, «зміна клімату і забруднення навколишнього середовища не мають кордонів, їх вплив відчувається всіма країнами ЄС і його сусідами і такі проблеми ми повинні вирішувати спільно, шляхом відкритого діалогу та сталого співробітництва. І в цьому випадку відкритий обмін екологічною інформацією має вирішальне значення для екологічного врядування та сталого розвитку».

На жаль, використання показників в екологічній звітності залишається обмеженим, а національні Доповіді про стан довкілля містять недостатню кількість аналітичних матеріалів. У висновках Доповіді країнам-партнерам рекомендується посилити потенціал національних адміністрацій для виробництва регулярних Доповідей про стан довкілля заснованих на екологічних показниках відповідно до узгоджених на міжнародному рівні керівних принципів та методологій.

EEA

SOER 2015

Останні новини

11.12.2017

04.12.2017

13.10.2017

Facebook Twitter RSS 2.0 E-mail info@seis-ukraine.org
SEIS Ukraine